Caroní, Rio Caroní, flod i Venezuela. Den udspringer i Sierra Pacaraima i landets sydøstlige hjørne og løber mod nord, til den udmunder i Orinoco; 885 km lang. Den store vandføring udnyttes til vandkraft ved to dæmninger på det nedre løb. Angelvandfaldet, verdens højeste (næsten 1000 m), ligger på en biflod til Caroní.