Carl Kjersmeier, 1889-1961, dansk kunstsamler og forfatter. Kjersmeier var cand.jur. og ansat ved Københavns Byret 1919-45. Sammen med sin hustru, cand.jur. Amalie Kjersmeier (1891-1967), samlede han i 1920'erne og 1930'erne afrikansk kunst. Samlingen, der i 1968 overgik til Nationalmuseet, blev i samtiden anset for at være en af de største og fineste i verden, og den blev studeret og var til inspiration for bl.a. tidens skandinaviske avantgardekunstnere. Kjersmeier skrev en lang række artikler til tidsskrifter for kunst, antropologi og geografi og regnedes internationalt for en af de førende eksperter i afrikansk kunst. Firebindsværket Centres de style de la sculpture nègre africaine (1935-38) er endnu et hovedværk.