Bertil Malmberg, 1913-1994, svensk sprogforsker, 1940 fil.dr. og docent i romanske sprog ved universitetet i Lund, 1950-69 professor i fonetik og 1969-78 i almen lingvistik samme sted. Han står bag en overordentlig stor produktion på alle tre områder samt inden for semiotik, lingvistikkens historie og sprogpædagogik. Han indførte tillige strukturalistiske synspunkter i svensk lingvistik.