Arup Vejle, centralt beliggende del af de store inddigede og delvis tørlagte fjorde, Vejlerne, mellem Østerild og Amtoft, nordøst for Thisted. Se Vejlerne.