Armand de Bourbon de Conti, 1629-1666, stamfader til den yngre gren af slægten Conti og bror til Louis 2., "Den Store Condé". Conti deltog i Frondens oprør mod kardinal Mazarins styre; men efter fængsling 1650-51 blev han forsonet med Mazarin og ægtede hans niece. Han blev senere guvernør i Guyenne og Languedoc.