Conti, fransk slægt, sidegren af linjen Bourbon-Condé. Navnet Conti stammer fra området syd for Amiens, der ved ægteskabet mellem Eleonore af Roye og Louis 1. af Bourbon-Condé (1530-69) kom i sidstnævnte slægts besiddelse. Deres søn, François 1. (1558-1614), døde barnløs, og hans brorsøns søn, Armand (1629-66), blev stamfader til den yngre gren af linjen Conti. Slægten talte flere fremtrædende militærpersoner; eftertiden kender især Armands søn, François Louis (1664-1709), og dennes sønnesøn, Louis François (1717-76), der begge forgæves søgte at blive polske konger. Slægten uddøde med sidstnævntes søn, Louis François Joseph (1734-1814).