Louis 2. de Bourbon de Condé, Den Store Condé, 1621-1686, prins af Condé, en af 1600-t.s største feltherrer. Condé lagde grunden til sit militære ry ved som 22-årig at slå den spanske hær ved Rocroi. Under Frondeoprøret støttede han først hoffet og kardinal Mazarin ved at undertvinge Paris og Parlamentet. Hans ambitiøse modkrav for indsatsen samt manglende samarbejdsvilje medførte, at regeringen holdt ham fængslet 1650-51. Efter løsladelsen blev han en ledende kraft bag oprøret. I 1652 måtte han flygte til Nederlandene, hvor han trådte i spansk tjeneste. Parlamentet i Paris dødsdømte ham i 1654, men han rehabiliteredes ved Pyrenæerfreden i 1659. Efter at Condé forgæves havde kandideret til den polske trone, anvendte Ludvig 14. ham bl.a. ved erobringen af Franche-Comté 1668. I 1675 trak Condé sig tilbage til sit slot Chantilly, hvor han omgav sig med en række af tidens kunstnere.