Archimedes' spiral er den plane kurve, som beskrives af et punkt, der med jævn hastighed bevæger sig ud ad en halvlinje i planen, idet halvlinjen selv med jævn hastighed roterer om sit begyndelsespunkt. Spiralen blev studeret af Archimedes, bl.a. i forbindelse med hans forsøg på at løse cirklens kvadratur.\(\)