Origo, (lat. 'oprindelse, begyndelse'), i matematik begyndelsespunktet i et koordinatsystem.