Origo betegner i matematikken begyndelsespunktet i et koordinatsystem.