Andrew Cunningham, 1883-1963, viscount af Hyndhope, britisk søofficer. Cunningham udmærkede sig under 1. Verdenskrig og var øverstkommanderende for Middelhavsflåden 1939-42. Han besejrede den italienske flåde ved Taranto 1940 og Matapan 1941. I 1943 blev han udnævnt til øverstbefalende for de britiske flådestyrker og havde under resten af 2. Verdenskrig stor indflydelse på sømilitære forhold. Cunningham blev i 1946 udnævnt til viscount og udgav i 1951 sine memoirer, A Sailor's Odyssey.