Anders Pontoppidan Thyssen, 1921-2004, dansk teolog, professor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet 1982-91. Anders Pontoppidan Thyssen beklædte en række faglige tillidsposter og markerede sig med sine bøger og artikler som en central skikkelse i udforskningen af dansk og nordisk kirkehistorie i 1800- og 1900-t., navnlig vækkelsernes frembrud, N.F.S. Grundtvig, folkekirken, de kirkelige retninger, undertiden religionssociologisk anskuet.