Albrecht Alt var en tysk teolog, professor i Det Gamle Testamente i Leipzig fra 1922 til sin død. Han fornyede studiet af Israels historie, dels ved sin tese om Israels indvandring i Kanaan som en fredelig infiltrationsproces, dels ved teorien om de gammeltestamentlige love som produkter af gammelorientalsk jura og nationalreligiøs etos. Alts vigtigste arbejder er samlet i Kleine Schriften zur Geschichte Israels i tre bind, München 1953-1959.