Kanaan, i GT søn af Noas søn Kam og tillige det førisraelitiske navn på det forjættede land. I gammelorientalske tekster optræder Kanaan som landskabsnavn fra slutningen af det 2. årtusinde f.Kr.