Albert B. Lord, Albert Bates Lord, 1912-1991, amerikansk klassisk filolog og litterat. Ud fra et omfattende feltarbejde har han analyseret og dokumenteret, hvordan folkedigtningen er opbygget af en række faste, genkommende strukturer. Lord har videreudviklet M. Parrys formelteori, der fik stor betydning inden for folkeviseforskningen og for forståelsen af de episke konventioner i Homers og Hesiods digte, hvilket fremgår af Lords disputats, The Singer of Tales (1960).