Milman Parry var en amerikansk klassisk filolog. Parrys studier af episk fortælleteknik har betydet en forskningsmæssig nyorientering og ført til en forståelse af de homeriske digte som traditionsbetinget mundtlig digtning, jf. hans disputats fra 1928 om de traditionelle smykkende adjektiver og deres metrisk betingede anvendelse samt hans feltstudier over serbokroatisk mundtlig heroisk digtning.