Alan Francis Brooke var en britisk officer. Ved 2. Verdenskrigs begyndelse var Brooke generalløjtnant, i 1941 blev han udnævnt til chef for hæren (med titlen Chief of the Imperial General Staff), og i 1942 blev han formand for Chiefs of Staff Committee, et udvalg under krigskabinettet bestående af de tre værnschefer og en sekretær. I denne stilling var han premierminister Churchills nærmeste militære rådgiver og fik betydelig indflydelse på hele den allierede strategi. Alanbrooke blev udnævnt til feltmarskal i 1944. Adlet som baron i 1945 og viscount i 1946.