Abraxas, trylleord, der gengiver et græsk ord med talværdien 365. Grækerne anvendte bogstaver til tal, og værdien 365 fremkommer som summen af A=1, B=2, R=100, A=1, X=60, A=1 og S=200. Abraxas var et hemmelighedsfuldt ord hos gnostikere som Basilides, omkring 125 e.Kr., der måske brugte det som benævnelse for det højeste guddommelige væsen. Ordets etymologi er usikker; måske rummer det en hemmelig omskrivning af gudsnavnet Jahve i et tetragram, dvs. med fire (hebraisk arba, d.s.s. abra) 'konsonanter'. Ordets talværdi har så muligvis henvist til de 365 åndemagter, der beherskede verden, men som alle rummedes i Abraxas, eller til solårets 365 dage. Ordets magiske brug kommer frem i en række Abraxas-gemmer fra de første århundreder e.Kr. med fantasifulde fremstillinger af væsener med æsel- eller hanehoved og slanger som ben.