Basilides, ca. 125 e.Kr., græsk gnostiker, der levede i Alexandria. Hans forfatterskab kendes kun gennem citater og uddrag, især hos Irenæus, Klemens, Origenes og Eusebios; hans hovedværk var en evangeliekommentar i 24 bind. I sin behandling af lidelsens problem kendte Basilides Gud uden skyld i menneskers lidelser; de er tværtimod kommet, fordi mennesket har glemt Gud.