Abraxassten, (af gr., abraxas er en slags trylleord ligesom abracadabra, rummer tallet 365 (antallet af himle) og er en gnostisk betegnelse for det højeste væsen), en art amulet fra oldtiden.