Aarhus-meteoritten, meteorit, der faldt ned i to stykker på hhv. 0,3 kg og 0,42 kg i det nordlige Aarhus 2.10.1951. Den er en stenmeteorit, en såkaldt olivin-bronzit-chondrit. Olivin og bronzit udgør ca. 75 vægtpct., nikkeljern ca. 19 vægtpct., og troilit 6 vægtpct; det totale jernindhold er 26,6 vægtpct. Meteoritten er magnetisk, og massefylden er 3,8 g/cm3.