A. Regenburg, August Regenburg, 1815-1895, dansk embedsmand og jurist. Regenburg blev cand.jur. i 1841 og fik i 1842 ansættelse i Danske Kancelli og som sekretær for den nationalkonservative minister P.C. Stemann. 1850-64 ledede han kirke- og skolepolitikken i Sønderjylland, hvor han efter Treårskrigen forgæves søgte at gennemføre en hårdhændet fordanskning vha. de omstridte sprogreskripter. Regenburg var stiftamtmand i Aarhus og Skanderborg 1870-94.