Sprogreskripterne af 1851, ordning, hvorefter dansk blev gjort til kirke- og skolesprog i 49 mellemslesvigske sogne samt Tønder by, selvom befolkningen her overvejende var tysksproget. Ordningen var led i det kulturpolitiske opgør med slesvig-holstenismen efter Treårskrigen 1848-51. Den lokale modstand styrkede den antidanske opinion i Tyskland og vakte kritik hos de venligtsindede stormagter Rusland og Storbritannien. Sprogreskripterne, der blev udstedt af den danske regeringskommissær F.F. Tillisch og var skrevet af hans medarbejder A. Regenburg, bidrog utvivlsomt til at hindre en diplomatisk løsning af det slesvigske spørgsmål. Som leder af kirke- og skolepolitikken i Sønderjylland kunne Regenburg trods skiftende danske regeringer fastholde sin sprogpolitik indtil Slesvigs afståelse til Preussen i 1864.