Treårskrigen var en dansk-tysk krig i 1848-1851; et andet navn for 1. Slesvigske Krig. Den traditionelle datering af Treårskrigen er 1848-1850, idet kamphandlingerne ophørte blot få dage efter nytår 1851.