Senantikken er en moderne betegnelse for den sidste del af den græsk-romerske oldtid og dennes kultur. Senantikken kan defineres snævrere som perioden ca. 300-600, da Romerriget trods kriser og krige endnu var intakt i Nærorienten og holdt nogenlunde sammen på Middelhavets kystområder. Oftere vil man dog inddrage både senantikkens formative periode i 200-tallet og tiden indtil ca. Hele artiklen