Adaeratio, (lat. 'vurdering i penge' af ad- og aes, gen. aeris 'penge'), betaling af naturalieskatter ved hjælp af penge, hvilket benyttedes i den senere romerske kejsertid bl.a. i forbindelse med restancer. Adaeratiotaksterne fastsattes af prætorianerpræfekterne og dannede grundlag for økonomiske spekulationer, som hær og bureaukrati havde fordele af, mens skattetrykket i provinserne øgedes. Se også Romerriget.