Flavius Magnus Magnentius, d. 11.8.353, romersk oprørskejser fra 350. Magnentius deltog i et militærkup mod kejser Constans og overtog ved dennes død magten i Romerrigets vestlige del. Han besejredes i en flerårig krig af Constantius 2.