Bagauder, (af kelt. baga 'kamp'), galliske bønder, der ca. 280 gjorde oprør mod de romerske godsejere og skatteopkrævere. Bønderne besejredes af kejser Maximianus i 286, men navnet dukkede op igen ca. 435, hvor adskillige bagauder gjorde fælles sag med germanske stammer i folkevandringstiden.