Skolehistorie, videnskabsgren, der undersøger skole, uddannelse, opdragelse og oplysning i samspillet med skiftende tiders samfund. Skolehistorie har traditionelt været orienteret mod pædagogisk idé- og institutionshistorie, men perspektivet er fra ca. 1950 udvidet pga. et øget samfundsbehov for uddannelse og demokratisering. Skolehistorie opfattes i 1990'erne oftere som et social- og kulturhistorisk redskab til forståelse af civilisering i forskellige kulturer. Hele artiklen