Alumne, (lat. alumnus 'plejesøn', af alere 'opføde, ernære'), person, der bor på et af de gamle studenterkollegier (Borchs, Elers, Regensen eller Valkendorfs), som er indskrevet på særlige skoler (fx Herlufsholm eller Sorø Akademi), eller som understøttes af særlige fonde. Tidligere tillige betegnelse for patienter på fx åndssvageanstalter.