Opdragelsesanstalt, ældre betegnelse for døgninstitutioner, hvor børn og unge blev opdraget under tvang. Idéen om tvangsopdragelse kom fra England. Her kunne fra 1866 børn under 16 år som tillægsstraf anbringes i opdragelsesanstalter, og det samme blev i Danmark indført med Børneloven af 1905 for børn under 14 år. Fra 1922 blev begrebet opdragelsesanstalt afløst af opdragelseshjem og fra 1964 ved Lov om børne- og ungdomsforsorg af børne- og ungdomshjem. Historiske og litterære skildringer har bevaret begrebet, jf. Knuth Beckers figur Kai Gøtsche i Det daglige Brød (1932) og Verden venter (1934). Se også børne- og ungdomsforsorg.