Pigeskoleeksamen, prøve efter 11 års skolegang ved pigeskoler 1903-58; skulle svare til realeksamen, men indebar et års længere skolegang og et større pensum.