Folkevise er en betegnelse, som første gang blev brugt, uden definition, af J.G. Herder i 1773 i Auszug einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker. I 1778-1779 kaldte han sin tobindsudgave af europæiske folkeviser for Volkslieder. Ordet passede smukt ind i romantikkens opfattelse af folkeindividet som folkevisens forfatter. Samlingen inspirerede til indsamling og udgivelse i mange lande, fx Arnim og Brentanos Des Knaben Wunderhorn 1-3 (1806-1808), Walter Scotts Minstrelsy of the Scottish Border (1802-03) og Geijer og Afzelius' Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818), der er en samling af middelalderlige folkeviser. Hele artiklen