Danmarks gamle Folkeviser, de 539 viser, hvis tekster og melodier er trykt i den udgave med samme titel i 12 bind, som Svend Grundtvig påbegyndte i 1853, afsluttet i 1976. Sammen med de såkaldte "skæmteviser" udgør de en fællesnordisk, middelalderlig balladegenre.