Child-ballade, en vise, der indeholdes i Francis James Childs The English and Scottish Popular Ballads 1-10 (Boston 1882-98). De 305 Child-ballader er på mange måder beslægtet med Danmarks gamle Folkeviser.