Syriske kirker er syrisksprogede kirker i Orienten. Syrien var et af de områder, hvor kristendommen tidligt vandt indpas; allerede på nytestamentlig tid omtales Antiochia som kristent center (Apostlenes Gerninger, 11,26). Fra 300-tallet eksisterede der en rig syrisksproget teologisk litteratur, og især fra det tidlige 400-tallet kendes et karakteristisk, stærkt asketisk og ofte kirkepolitisk aktivt syrisk munkevæsen i flere områder af den syriske ørken. Hele artiklen