Den jakobitiske kirke, den vestsyriske kirke, benævnt efter dens organisator, Jakob Baradai. Denne kirke, hvis ypperste forfatter i 1200-t. var Barhebræus, kaldes i nutiden den syriske kirke.