Udviklingspsykologi

Udviklingspsykologi er en psykologisk disciplin, der beskæftiger sig med forandringer over tid af det enkelte menneskes følelser, perception, tænkning, adfærd og sociale liv. Biologisk aldring og modning inddrages også, men primært for at forstå den psykiske udvikling. Moderne udviklingspsykologi bestræber sig på at forstå ikke blot de nævnte adskilte psykiske funktioner hver for sig, men menneskets udvikling som en helhed. Hele artiklen