Udviklingspsykologi er en psykologisk disciplin, der beskæftiger sig med forandringer gennem livsforløbet af det enkelte menneskes følelser, perception, tænkning, adfærd og sociale liv. Biologisk aldring inddrages også, men primært for at forstå den psykiske udvikling. Udviklingspsykologi er i dag ikke et samlet fag. Det er nærmere en paraplybetegnelse for adskillelige forskellige tilgange. Hele artiklen