De dravidiske sprog er en sprogfamilie med 26 kendte sprog, der tales eller tidligere taltes i Sydasien. Op imod 250 millioner mennesker taler i dag et dravidisk sprog som deres første sprog (2023), og næst efter de indoariske sprog er de dravidiske sprog den vigtigste sprogfamilie i Sydasien. . Hele artiklen