Dravidiske sprogs udbredelse i Sydasien

De dravidiske sprog tales hovedsagelig i det sydlige Indien og i Sri Lanka. Fem indiske delstater har et dravidisk sprog som deres statssprog: Tamil Nadu (tamil), Kerala (malayalam), Karnataka (kannada), Telangana (telugu) og Andhra Pradesh (telugu). Sproget Brahui tales af brahui-folket i grænseområdet mellem Pakistan, Afghanistan og Iran.

Af /Wikimedia Commons.
Licens: CC BY SA 4.0

De dravidiske sprog er en sprogfamilie med 26 kendte sprog, der tales eller tidligere taltes i Sydasien. Op imod 250 millioner mennesker taler i dag et dravidisk sprog som deres første sprog (2023), og næst efter de indoariske sprog er de dravidiske sprog den vigtigste sprogfamilie i Sydasien.

Faktaboks

Etymologi

Betegnelsen dravidiske sprog kommer af ordet draviḍa, der på sanskrit oprindeligt blev brugt til at betegne det tamilske sprog og den tamilske befolkning. Den britiske missionær og lingvist Robert Caldwell (1814-1891) brugte i 1856 som den første fællesbetegnelsen dravidiske sprog om den sydindiske sprogfamilie.

De forskellige dravidiske sprog

Sprogene tamil (med ca. 80 millioner talere), telugu (ca. 81 millioner), kannada (ca. 44 millioner) og malayalam (ca. 35 millioner) er gamle litteratursprog med egne skriftsystemer afledt af den oldindiske brahmi-skrift. De har alle status af 'klassiske sprog' i Indien og fungerer som officielle delstatssprog i henholdsvis Tamil Nadu, Andhra Pradesh og Telangana, Karnataka og Kerala, hvor de også bruges af mange trykte og digitale medier og som undervisningssprog i skolerne.

De øvrige dravidiske sprog tales som hovedregel i afgrænsede områder af distinkte etno-lingvistiske grupper, der for størstedelens vedkommende er klassificerede som scheduled tribes. Disse har ikke selvstændige skriftsprog, men skrives i nogle tilfælde ved hjælp af andre dravidiske skriftsystemer eller ved hjælp af urdu eller devanagari.

Regionale sproggrupper

De dravidiske sprog kan overordnet inddeles i fire grupper: en sydlig, en sydlig-central, en central og en nordlig gruppe:

Sprogforskere diskuterer desuden stadig, hvorvidt en række dialekter af nogle af de ovennævnte dravidiske sprog i virkeligheden skal betragtes som selvstændige sprog.

Dravidiske sprogs lydsystem og grammatik

De dravidiske sprog er alle agglutinerende sprog, hvor betydningen af substantiver og verber udvides eller ændres med tilføjelsen af et eller flere præfikser eller suffikser. Trykket ligger normalt på første stavelse i et ord, og der er et kompliceret system af sandhi-regler, dvs. lydændringer, som sker, når ord kombineres, fx ved assimilation.

Der skelnes mellem korte og lange vokaler. Et særkende ved dravidiske sprog, der også deles af de indoariske sprog, er eksistensen af aspirerede konsonanter, der udtales med et pust, og retroflekse konsonanter, der udtales med tungen bøjet opad og bagud.

De vigtigste ordklasser er substantiver, der bøjes i kasus og tal, og verber, hvis finitte former bl.a. markerer person og tal. Karakteristisk for verbalsystemet er eksistensen af en særskilt negeret bøjning. I en sætning forekommer normalt kun ét finit verbum, idet underordning udtrykkes ved infinitte former som gerundier og participier. Ordstillingen er normalt subjekt, objekt og til sidst verballed.

De dravidiske sprogs historie og udbredelse

Det er uvist, hvor og hvornår det eller de første dravidiske sprog er opstået. Nogle forskere mener, at dravidiske sprog opstod i det vestlige Indien for mindst 3000 år siden, mens andre mener, at de er opstået i området syd for Det Kaspiske Hav for 3000-4000 år siden.

De fleste forskere er dog enige om, at der blev talt dravidiske sprog i det nordvestlige Indien i midten af det andet årtusinde før vores tidsregning, da ariere indvandrede til det nuværende Indien fra nordvest. Ariernes religiøse skrift Rigveda, som er affattet på det indoariske sprog sanskrit, indeholder tydelige grammatiske og leksikale sprogtræk, der vidner om påvirkning fra dravidiske sprog.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig