Øresundsforbindelsen.

.

Øresundsforbindelsen.

.

Øresundsforbindelsen. Tunellen.

.

Øresundsforbindelsen. Broens pyloner er 203,5 m høje.

.

Øresundsforbindelsen, fast forbindelse over Øresund mellem Amager og Skåne; indviet 1.7.2000. Forbindelsen omfatter en kunstig halvø ud for Amagers kyst, en ca. 3,7 km lang sænketunnel under Drogden, den kunstige ø Peberholm syd for Saltholm og en ca. 7,8 km lang bro over Flinterenden til den svenske kyst ved Lernacken syd for Malmø. Den samlede længde fra kyst til kyst er 15,9 km.

Forbindelsen overfører en firesporet motorvej - E 20 - og en dobbeltsporet jernbane. A/S Øresundsforbindelsen, der ejes af Sund & Bælt Holding A/S, stod som bygherre for de ret omfattende anlægsarbejder på den danske side og udgjorde herudover den danske halvpart i det dansk-svenske Øresundskonsortium, der var bygherre for kyst-til-kyst-forbindelsen.

En fast forbindelse over Øresund er siden midten af 1930'erne blevet diskuteret og undersøgt mere eller mindre sideløbende med undersøgelserne af en fast forbindelse over Storebælt. Da det imidlertid var et udtalt dansk ønske, at Sjælland og Fyn først skulle forbindes, kunne man ikke begynde realitetsdrøftelser mellem Danmark og Sverige om forbindelsen, før Storebæltsbyggeriet for alvor var i gang.

De dansk-svenske regeringsforhandlinger resulterede i, at der i 1991 blev indgået en aftale om bygning af en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Inden selve byggeriet kunne påbegyndes, måtte der imidlertid indhentes miljøgodkendelser i de to lande; her viste det sig især trægt at få sagen igennem den svenske vanddomstol. Kontrakterne med entreprenørerne kunne derfor først underskrives i 1995.

Til fremstilling af de 55.000 t tunge tunnelelementer opførtes i Københavns Nordhavn en tunnelfabrik, som i en serieproduktion fremstillede de 20 tunnelelementer, der løbende blev udsejlet og nedsænket. Den valgte fremstillingsmetode viste sig at være så effektiv, at tunnelbyggeriet kunne fuldføres før tiden og inden for det opstillede budget.

Broløsningen blev en toetagers bro med jernbanesporene placeret under motorvejen. Af den samlede brolængde på 7845 m udgør tilslutningsbroerne ca. 85 %, og højbroen (en skråstagsbro) over sejlløbet i Flinterenden ca. 15 %. Til fremstilling af sænkekasser og pilleskafter etablerede entreprenørerne en byggeplads i Malmøs Nordhavn, mens støbningen af de 203,5 m høje pyloner foregik på stedet.

Overbygningen til tilslutningsbroerne, der i hovedsagen består af 140 m lange brofag, blev fremstillet i Cádiz, Spanien, og herfra sejlet to ad gangen til arbejdspladsen i Malmø til klargøring til selve montagen. Til den afsluttende udsejling og ophejsning af de ca. 6000 t tunge broelementer benyttedes flydekranen Svanen, der oprindelig var bygget til montage af Vestbroen mellem Sprogø og Fyn.

Fremstillingen af brooverbygningen til højbroen foregik dels i Karlskrona, dels i Malmø. Højbroen er med sit hovedspænd på 490 m verdens længste skråstagsbro med både vej- og jernbanetrafik. Også broen blev færdig til tiden og inden for budgettet.

Miljø

En forudsætning for at bygge Øresundsforbindelsen var, at den ikke ville ændre gennemstrømningen af vand eller påvirke miljøet i øvrigt, især de rige ålegræsområder ved Saltholm (den såkaldte "nulløsning"). Fx måtte der graves så meget bund væk, at det stort set opvejede dæmningernes og bropillernes virkning på vandgennemstrømningen, den såkaldte kompensationsudgravning.

Kravet om, at der højst måtte spildes 5 % af de 7,4 mio. m3 opgravet bundmateriale, der kan gøre vandet uklart, er overholdt.

Efter projektets afslutning har myndighederne konkluderet, at nulløsningen er både overholdt og varig, men at der dog kan komme en vis stigning i vandstanden ved Peberholm og Dragør under stormflod.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig