Peberholm, kunstig, ubeboet ø i Øresund 1 km syd for Saltholm; 130 ha. Øen blev etableret efter 1995 i forbindelse med bygningen af Øresundsforbindelsen. Den er 4 km lang og meget smal og rummer kun vej- og jernbaneforbindelsen mellem højbroen til Sverige og sænketunnelen til Danmark. Den blev bygget ved at fylde materiale fra havbunden ind bag et langt stendige; byggeriet blev afsluttet i 1996. Peberholm hører til Tårnby Kommune.