Ålandskvartsporfyr, variant af Ålandsgranit med karakteristiske ærtestore, blågrå strøkorn af kvarts i en rødbrun grundmasse. Mere end 1 cm store, rødlige kalifeldspatkorn er til stede, mens der ikke findes plagioklas. Bjergarten er en almindelig ledeblok i det sydlige og østlige Danmark, hvortil den er bragt af isstrømme gennem Østersøen.