Zen, meditationsform, der skal gøre det muligt intuitivt at se det virkelige bag illusionens verden, især udbredt blandt japanske buddhister.