Yawl, (eng., af nederl. jol, samme ord som da. jolle), tomastet sejlfartøj, nu mest til lystsejlads, med en høj forreste mast og en væsentlig lavere agtermast, begge oftest marconiriggede. Til forskel fra en ketch har en yawl sin agterste mast stående agten for rorstammen.