En jolle er et lille åbent ro- eller sejlfartøj. Jollen er ofte eneste fartøj i små skibe, og tidligere var den tit ophængt i jollebomme over agterspejlet, hvor den ikke var i vejen og let at få i vandet.