Ketch, (eng., af catch 'jagt'), tomastet sejlfartøj, der er rigget med gaffel- eller bermudasejl på en høj stormast og en lavere agtermast. Ketchen er i modsætning til en yawl karakteriseret ved, at agtermasten står foran rorstammen. I 1800-t. var typen almindelig som især britisk fiskefartøj og senere også som større lystfartøj.