Warrant, (eng. 'sikkerhed, garanti', af oldfr. guarant, se garant), inden for økonomi retten til at købe en bestemt mængde af et selskabs aktier til en på forhånd aftalt kurs og på et forudbestemt tidspunkt eller i en forudbestemt periode. Til forskel fra en call option er udstederen af en warrant aktieselskabet selv, og selskabet leverer ved udnyttelse af en warrant nyudstedte aktier. Se også finansielle markeder (markedet for afledte fordringer).