Vokalsammenstød er sidestilling af to vokaler, der ikke danner diftong, men er adskilt ved stavelsesgrænse, enten inden for samme ord, fx uens, eller ved ordgrænse, fx i år. Især i sidste tilfælde markeres grænsen mellem vokalerne ofte af sprængansats, dvs. strubelukke med pludselig åbning. Undertiden forekommer dog en glidelyd eller halvvokal i stedet, jf. i aftes udtalt som [iˈjɑfdəs]. Ved bøjning af ord med final fuldvokal kan vokalsammenstød udløse stød i dansk, jf. nabo over for naboer.