Visdomslitteratur er gammeltestamentlige skrifter, der handler om livsførelse og livsforståelse. De kirkeligt anerkendte (kanoniske) skrifter er Ordsprogenes Bog, Jobs Bog og Prædikerens Bog. Blandt de gammeltestamentlige apokryfer er Siraks Bog.