Viktimologi, (af lat. victima 'offerdyr' og -logi), læren om kriminalitetens konsekvenser for ofrene og om, hvem der bliver ofre for forbrydelser, se kriminologi, kriminalpsykologi og offerpsykologi.